Privacy

Privacyverklaring

Meikai grote waarde aan het beveiligen van de gegevens die u aan ons toe vertrouwt. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Als u gegevens op deze website achter laat gebruiken we die alleen om met u in contact te komen. Als wij uw voor u een opdracht uitvoeren of wij voeren een opdracht uit waar u bij betrokken bent, gebruiken we die gegevens alleen voor die opdracht. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.