Meikai Introduceert EVA voor Sociaal Domein

Meikai geeft de sociaal werker meer effect realiseert door verbinding te maken tussen inwoners en het geven van aandacht aan de inwoner. Dit noemen we EVA. Onze aanpak start eenvoudig. We stoppen met het registreren van ballast die niet nodig is voor de voortgang van de casus. We bepalen we met de sociale werkers van de instelling wat minimaal vastgelegd moet worden voor actie, interventie of verwijzing. De EVA aanpak levert data waarmee de medewerker inzicht krijgt in het sociaal netwerk. Jouw instelling stuurt met zelfde inzicht informatie op trends en rapportage. 

Lees meer

EVA voor de sociaal werker

Meikai vergroot het effect van jouw werkwijze door verbinding en aandacht te onderstrepen en te faciliteren. We geven een sneller inzicht in de situatie en sociale netwerk van een inwoner die de verbinding zoekt. Vervolgens geven we sneller inzicht in de alternatieven voor gerichte aandacht om de inwoner op de juiste manier te helpen. Op weg naar zelfredzaamheid. Onze werkwijze sluit aan bij jouw doelmatigheid.

 

Lees meer

De administratie regelen is een feest

Veel instellingen worstelen met het op orde houden van de administratie. Opdrachtgevers stellen lastige vragen, de accountant wil details zien en zit met vragen over het financieel fit houden van uw organisatie.

Heeft u geen zin in administratief gedoe? Lees dan hier hoe wij een feest van uw administratieve processen kunnen maken.

 

Lees meer

Ruimte voor Welzijn

Uw zorg- of welzijnsinstelling heeft als primaire taak het verbeteren van het welzijn van de burgers in uw werkgebied. U krijgt hiervoor opdrachten van gemeenten, zorgverzekeraars en andere instanties. Meikai heeft als primaire taak de bedrijfsvoeringstaken van instellen op een efficiënte wijze te organiseren. U kunt zich dan concentreren op uw primaire taak. Wij ondersteunen met informatie en advies over de uitvoering van uw primaire taak. Wij hebben de expertise om de bedrijfsvoering slim en goedkoop te regelen. U krijgt dan meer ruimte voor uw primaire taak.

Over Meikai….

Meikai heeft er voor gekozen om zich te specialiseren in bedrijfsvoeringsdiensten voor zorg- en welzijnsinstellingen. Wij doen dit omdat wij er van overtuigd zijn omdat deze sector vraagt om specifieke expertise. De diensten die we leveren voeren we uit met een team van specialisten (controllers, boekhouders, salarisadministrateurs enz.). Een klant kan een pakket aan diensten afnemen en heeft daarbij toegang tot alle specialisten. Voor de meeste instellingen is het moeilijk om van alle vakgebieden voldoende specialisten in huis te halen. Voor dit vraagstuk biedt Meikai een oplossing.

Lees meer

Meikai zou ons komen helpen met het ontwikkelen van managementinformatie. MEE & de Wering is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en clientondersteuning. Het is ontstaan uit een fusie van twee partijen. Partijen met verschillende systemen waar op allerlei wijzen de productie en de cliënten in werden vastgelegd. Dat was nu allemaal over gegaan in Regicare van Adsysco. Nu was de opgave om van registreren naar analyseren en sturen te gaan.

Kort na de komst van Guido Hegger heb ik hem gevraagd om tijdelijk manager financiën te worden. De controller viel uit.

Guido heeft zijn opdracht met veel inzet, flexibiliteit en vakmanschap uitgevoerd. MEE & de Wering is mede door zijn inspanningen, zijn visie en doorzettingsvermogen enorm veel verder gekomen. Guido heeft echt verstand van administraties, administratieve organisatie en interne controle. Op die basis en zijn visie op het besturen van organisaties heeft hij bij ons het systeem van managementinformatie in de steigers gezet.

Ook zijn inbreng in het MT was verfrissend. Naast inzet en goede bedoelingen kwam nu met veel verve “maat en getal” aan de orde. Initiatieven die geen cent opleveren, werden na grondige analyse dan ook af geserveerd. Uiteraard met begrip voor indiener en met compassie voor de teleurstelling. De managers moesten wennen aan deze inbreng. Guido heeft door veel inzet getracht steeds het lijntje met de managers vast te houden. Daarmee zorgde hij ervoor, ook al had hij vaak en veel slecht nieuws voor de managers, de samenwerking goed bleef.

Toen de nood echt aan de man kwam zorgde Meikai ook nog voor goede en betrouwbare medewerkers ad interim. Op die manier konden we doorwerken terwijl collegae uitvielen of vertrokken.

Ik kijk terug op een bijzondere samenwerking. De gedrevenheid van Guido was innemend.

Guido zou nog effectiever worden als hij iets meer oog zou krijgen voor de processen en het meenemen van de mensen.

De professionals  van Meikai hebben MEE & de Wering echt verder gebracht.

 

Rob Hartings

Bestuurder MEE & de Wering