Het dilemma bij de subsidie aanvraag 2021

Veel welzijnsinstellingen moeten in deze periode subsidie aanvragen bij de gemeente voor het komend jaar.  Het is voor de kans om uw instelling weer onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraad en uw toegevoegde waarde te benadrukken. Tegelijk staat u voor de uitdaging om een begroting te maken, want voor 2021 is er een aantal factoren die het opstellen van een sluitende begroting lastig maken.  

U bent waarschijnlijk geconfronteerd met een flinke stijging van de kostende CAO salarissen zijn immers sinds augustus 2019 met 6,5% gestegen. Het is te verwachten dat in 2021 een verdere stijging wordt afgesproken met de vakbonden. Hoe zeer de medewerkers een salarisstijging ook verdienen, voor uw organisatie ontstaat er een probleem. De meeste gemeenten willen de stijging niet volledig compenseren, ze willen de subsidies niet meer dan 1,5 % tot 2,5 % indexeren ten opzichte van 2020. Uw kosten stijgen dus harder dan uw inkomstenAls u niets doet ontstaat er dus een gat in de begroting. 

Het is te verwachten dat de gevolgen van de coronacrisis ook effect hebben op uw activiteiten in 2021. Veel activiteiten zullen ook in 2021 niet of in een beperkte omvang door kunnen gaan. Cliënten zullen misschien minder snel contact met u opnemen voor ondersteuning. Het gevolg hiervan kan zijn dat u minder diensten kan leveren dan u gewend bent en dat de gemeente daarom gaat korten op de subsidie. Bovendien kunnen de inkosten uit de eigen bijdragen lager zijn dan u voor 2020 hebt begroot. 

We mogen ervan uitgaan dat we de komende jaren in een economische recessie komen. Uit het verleden weten we, dat een recessie vaak betekent dat er bezuinigd gaat worden op het sociaal domein. De budgetten in het sociaal domein staan al enige jaren onder druk vanwege de overschrijdingen in jeugdhulp en WMO. Welzijnsinstellingen worden vriendelijk doch dwingend gevraagd een bijdrage te leveren aan het dichten van de gaten in de gemeentelijke begroting. 

Wat kunt u doen?

U kan bij het lezen van de deze bedreigingen bij de pakken neer gaan zitten en volgens de kaasschaafmethode gaan bezuinigen. Dat is frustrerend voor u en uw medewerkers.  

U kan het ook als een kans zijn om uw organisatie meer wendbaar en efficiënt in te richten, zodat u flexibel kan inspelen op de prioriteiten die de opdrachtgever stelt. Het geeft u ook meer mogelijkheden om te laten zien wat de maatschappelijk toegevoegde waarde van uw instelling is 

Heeft behoefte aan een begroting die uw organisatie meer wendbaar maakt dan kan Meikai u hierbij helpen. Wij hebben modellen voor het opstellen van een begroting aan de hand van een overzichtelijke set uitgangspunten. Met dit model kunnen we voor u verschillende scenario’s uitwerken. U krijgt hiermee inzicht in de mogelijkheden om voor uw een realistische en sluitende begroting te maken. 

 

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op. 

Delen: