Hoe fit is uw organisatie?

Wat is de Mei-Scan?

Als bestuurder wilt u regelmatig geïnformeerd worden over de financiële voortgang van uw instelling. U wilt op deze informatie kunnen vertrouwen en besluiten over bijsturing kunnen nemen. Met de juiste informatie kunt u op tijd bijsturen als zich kansen voor doen of als er een tegenvaller dreigt.

Meikai biedt u aan om dit te realiseren. We kunnen samen met u kijken naar de huidige inrichting van uw financiële informatie. U krijgt inzage in de financiële fitheid van uw organisatie en wij zullen u ook adviseren over mogelijke verbeteringen.

Wij noemen dat de MEI-Scan.

Wat leveren we op?

Aan de hand van de informatie die u heeft aangeleverd beoordelen we de fitheid van uw organisatie aan de hand van verschillende onderwerpen:

 • Wat is de financiële positie van uw organisatie op de lange termijn?
  Is uw vermogen voldoende om de komende jaren te blijven voortbestaan? Zijn er voldoende liquide middelen om aan de verplichtingen te blijven voldoen?
 • Hoe is de verhouding van de overheadkosten ten opzichte van de directe kosten (o.a. personeel dat wordt ingezet voor uw dienstverlening)?
 • Hoe groot is de kans dat uw opdrachtgevers uw activiteiten de komende jaren blijven financieren? Welke eisen stelt uw opdrachtgever aan uw dienstverlening en verantwoording?
 • Bieden de interne rapportages u voldoende informatie om tijdig te kunnen bijsturen?
  Hebben de rapportages voldoende informatie over de toekomstige ontwikkeling en bieden ze handvatten om besluiten te nemen?
 • Zijn uw financiële processen slim ingericht?
  Wordt de administratie efficiënt uitgevoerd. Wat zijn de kosten van de administratie? Voldoet de administratie aan de eisen van de accountant en wet- en regelgeving (o.a. BTW)?

Aan de hand van bovenstaande onderwerpen geven wij u een overzicht van uw financiële fitheid. Welke processen zijn goed op orde. Misschien zijn er ook processen die aandacht kunnen krijgen. Wij zullen u dan ook een voorstel doen om verbeteringen aan te brengen.

Hoe pakken we het aan?

We starten met een intakegesprek waarin we samen met u uitwerken welke onderwerpen bekeken moeten worden en welke specifieke aandachtpunten u wenst. Vervolgens zullen wij een aantal stukken bestuderen, zoals:

 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de managementletter van de accountant van de afgelopen jaren.
 • De interne rapportages van de afgelopen twee jaar.
 • De opdrachten en subsidiebeschikkingen van het lopende jaar.

Na bestudering van deze stukken gaan wij in gesprek met u en enkele collega’s waarin we meer duidelijkheid willen krijgen over de processen.

Met deze informatie stellen wij een adviesrapport op dat we met u bespreken.

 

Wat kost het?

Wij zijn ervan overtuigd dat u met de Mei-Scan uw organisatie kan verbeteren. We begrijpen ook dat u dat eerst wil zien.

We spreken daarom met u af dat u zelf achteraf bepaald hoeveel de Mei-Scan u waard is. Deze waarde brengen we aan u in rekening. Bent u van mening dat de Mei-Scan geen waarde heeft dan betaalt u dus niets. Deze afspraak wordt ook wel “Pay What You Want” genoemd.

 

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op

 

 

Delen: