Planning & Control

Wij kunnen voor u de planning en control cyclus uitvoeren. We stellen dan met u een begroting op en monitoren de voortgang op die begroting. Periodiek bespreken we met u de voortgang en adviseren we over bijsturing. We geven gevraagd en ongevraagd advies over uw bedrijfsvoering, zoals het beteugelen van de overhead of het reduceren van kosten. 

We ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. We stellen de financiële paragraaf op en gaan zo nodig in gesprek met de opdrachtgever over de aanvraag. We verzorgen ook samen met u de verantwoording naar de opdrachtgever. 

We stellen voor u de jaarrekening op. In principe is de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijn Jaarrekening nummer RJ640. We begeleiden de controle door de account en voorzien hem van alle informatie die nodig is om een oordeel te vellen.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Delen: